REZERVIRAJ ODMAH
Židovska zajednica2018-10-06T13:35:04+00:00

Project Description

Botanički vrt

Židovska općina Zagreb osnovana je 1806. godine, a njezino članstvo se tada sastojalo od sedamdesetak članova. Zahvaljujući promjenama u društvu Židovi su stjecali građanska prava što je rezultiralo rastom i jačanjem zajednice.

Svoj procvat i kulminaciju u gospodarskom, kulturološkom i sociološkom smislu Židovska zajednica u Zagrebu postigla je između dva rata.

Godine 1941. brojala je 11.000 članova, čije je djelovanje bilo organizirano kroz brojne kulturološke, karitativne i sportske židovske organizacije. Drugi svjetski rat preživjela je samo jedna četvrtina zagrebačkih Židova. Danas Židovska općina Zagreb broji oko 1300 članova, te nastavlja djelatnosti na očuvanju tradicije, kulture i identiteta.

Pripadnici židovske zajednice od početka dolaska u Zagreb i Hrvatsku učestvovali su u društvenim i privrednim zbivanjima. Odajući priznanja velikanima iz prošlosti i akceptirajući današnja zbivanja u Hrvatskoj i svijetu, Galerija «Milan i Ivo Steiner» prezentira njihov rad kroz četiri povezana segmenta:

  1. istraživanje i prezentiranje putem izložbi umjetnika iz prošlosti čiji rad do sada nije sistematski obrađivan i prezentiran
  2. suradnja s galerijama i muzejima u Hrvatskoj i inozemstvu pri pripremi i prezentaciji izložbi
  3. prezentiranje recentnih radova umjetnika iz Hrvatske
  4. prezentiranje recentnih radova umjetnika iz svijeta koji su na različite načine povezani sa židovskom zajednicom
/** * The footer template. * * @package Avada * @subpackage Templates */ // Do not allow directly accessing this file. if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) { exit( 'Direct script access denied.' ); } ?>